HR is in mijn visie zoveel meer dan faciliteren. HR hoort in de frontlinie van strategische beslissingen. Dat is de insteek bij mijn bijdrage aan maatschappelijke organisaties, zoals zorginstellingen, scholen en universiteiten.

De dynamiek die ik voorsta, is gebaseerd op zorgvuldige reflectie. Voor een inspirerend werk- en ontwikkelklimaat zijn onbevangen onderzoek en analyse vooraf een “conditio sine qua non” voor een HR-beleid dat de organisatiestrategie passend kan begeleiden. Research naar de relatie tussen HR en strategische doelen is in mijn optiek dan ook de basis om koers te houden in turbulente periodes. Medewerkers die zich onvoldoende gesteund en geïnspireerd voelen, zijn faalfactoren die de continuïteit van organisaties in de branding onder druk zetten. Van waardevol belang is medewerkers meenemen in het proces van veranderingen, opdat zij zich geïnspireerd voelen de nieuwe koers uit te dragen. En dus bouw ik graag bruggen tussen board en werkvloer.

Dit is in het kort hoe ik werk en hoe ik een bijdrage lever aan het succes van maatschappelijke organisaties: analyseren, onderbouwd pionieren en daarmee een inspirerend en uitdagend werkklimaat ontwikkelen.

voortvarend, doortastend, verbindend’

Mijn aanpak is wellicht anders dan gangbaar is in een maatschappelijke organisatie. Dat kan verfrissend werken: tradities moet je koesteren, maar ze mogen de nieuwe strategie van een organisatie niet in de weg gaan staan.

In deze onderbouwde voortvarendheid stel ik mij het liefst doortastend op en werk ik samen met bestuur en management. Opdat zij beter hun werk kunnen doen en in de wetenschap dat medewerkers zich gesteund en geïnspireerd voelen.

Op basis van opleidingen en een brede waaier aan interessante opdrachtgevers (zie LinkedIn) ben ik nu voor korte en langere tijd beschikbaar voor maatschappelijke organisaties met ambitie.

caroline_wigmans